phone 

Тел: +38(044)

279-55-86

(067) 983-22-68

intel_sha@ukr.net

Історія

Підприємство засноване у листопаді 2007 р. та успішно працює на ринку юридичних і управлінських послуг, виконує замовлення з питань підготовки та експертизи проектів нормативно-правових актів, проводить наукові дослідження з окремих проблем економіки і права.

Серед замовників наших послуг – органи влади і органи місцевого самоврядування, суб’єкти приватного права різних організаційно-правових форм, розташовані у місті Києві та в ряді регіонів України (Київська, Полтавська, Харківська, Черкаська області).

Фахівці підприємства брали безпосередню участь у розробці актів чинного законодавства з питань фондового ринку і корпоративного права, інструктивних документів фондової біржі, технічних регламентів з питань застосування штрихового кодування, здійснювали експертизу окремих проектів нормативних актів у сфері регулювання підприємництва та інвестиційної діяльності.

Починаючи з 2008 року, ми здійснюємо правовий і методичний супровід роботи Асоціації «ДжіЕс1 Україна» – національної нумерувальної організації у сфері автоматичної обробки даних та штрихового кодування.

Серед наших фахівців колишні працівники апарату Конституційного Суду України і Кабінету Міністрів України, кандидати економічних наук, наукові співробітники ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», члени Академії економічних наук України та Спілки економістів України, які є авторами наукових публікацій, у тому числі колективних монографій, та беруть участь у наукових розробках з найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі гуманітарних наук.

Ми маємо досвід управління проектами, зокрема публічно-приватного партнерства, та викладацької діяльності у сфері післядипломної освіти з питань управління.

 

Місія

Поширення знань і досвіду як основи формування ноосферного мислення задля реального прогресу і найліпших умов людського розвитку.