Надрукувати

Цей короткий огляд має на меті ознайомити читача з деякими матеріалами стосовно майбутніх конституційних змін в галузі правосуддя.

Концепції

Конституційна комісія при Президентові України публікує новини, статті та інші матеріали стосовно новітніх конституційних реформ.

На сайті проекту "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" можна знайти фундаментальну Стратегію розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рр.  Для грунтовного дослідження теми стане в пригоді опублікований на цьому ж сайті збірник європейських та міжнародних стандартів у сфері судочинства.

Українська Гельсінська Спілка представила Позиційний документ правозахисників щодо проведення конституційної реформи у частині реформування правосуддя.

Асоціація правників України розробила Концепцію реформування судової системи України та Основні підходи щодо внесення змін до Конституції.

З Висновком Венеціанської комісії щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя ознайомитися можна тут.

Для тих, хто цікавиться історією конституційних перетворень, в нагоді стане опублікований Центром політико-правових реформ збірник матеріалів центру політико-правових реформ щодо конституційної реформи за 2007-2013 рр. та матеріали круглого столу «Конституція України: досвід реалізації та шляхи вдосконалення» 2006 року.

Згадаємо також затверджену Постановою ВРУ ще у 1992 р. Концепцію судово-правової реформи в Україні.

Інформацію щодо стану виконання судових реформ можна отримати за цим посиланням.

Слідкувати за ходом проведення реформ можна у дайджесті реформ. 

 

Теорія

Монографія Бігуна В.С. "Філософія правосуддя: ідея та здійснення"  присвячена, зокрема, конфлікту як смислу правосуддя.

"Вирішальний (резолютивний) смисл правосуддя, як один із смислів правосуддя, полягає у судовому вирішення правового спору як формалізованого конфлікту. Суд, здійснюючи розгляд і вирішення спору, стає «регулюючою формою конфлікту», що змінює насилля мовним дискурсом. Об’єктом зазначеного смислу правосуддя є спір як формалізований конфлікт, юридизований та оформлений в судову справу. Конфлікт, як зіткнення поглядів, інтересів, позицій, що супроводжується конфронтацією, суперництвом, конкуренцією чи протиборством його учасників, переростає в правовий конфлікт, закладаючи основу правовому конфлікту (в українському правознавстві зустрічається розрізнення правових, більш ширше поняття, і юридичних конфліктів, як вужчого поняття). Правовий конфлікт переростає в правовий спір, який може бути судовими та позасудовими. Судові спори є об’єктом, а судові справи - безпосереднім предметом діяльності зі здійсненні правосуддя за вирішального смислу правосуддя. Судове вирішення передбачає як рішення суду, так і інші способи вирішення спору, санкціонованого судом, як-от мирне судове чи позасудове врегулювання спору."

Стаття "Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації".

Стаття "Взаємодія верховенства права з верховенством закону".

Стаття про роль рекомендацій Венеціанської комісії як джерела реформування правової системи України.

Стаття про доктрину верховенства права в законодавстві України

Стаття про інститут конституційної скарги в країнах СНД. 

Стаття про сприяння Венеціанської комісії у вирішенні конституційної кризи.

Науково-практичний посібник "Про комунікації судової влади" на сайті Центру суддівських студій.

Історія та перспективи конституційної реформи.

 

Критика

"Правове невігластво досі визначає характер діяльності української влади". Критикується, зокрема, вилучення однієї із засад судочинства з Конституції — принципу законності.

Конституційна реформа: непродуктивний процес з продукування помилок. 

 

Аналіз

Євросоюз побачив прогрес.

Конституційна реформа та доступ до справедливого правосуддя.

Думки експертів щодо змін до Конституції.  

"Проект змін до Конституції у частині правосуддя передбачає глобальні трансформації, які покликані створити платформу для більш ефективного функціонування системи правосуддя України. Наразі, це вже п’ята спроба реформування судової системи і цього разу, як зазначають ряд експертів, є всі шанси досягти успіху"Конституційна реформа: питання в частині правосуддя.